Om

Vi är två lärare i grundskolan som har ettor just nu. Vi vill ha en webbplats för att lättare nå ut till vårdnadshavare och andra som kan ha intresse av att följa arbetet i årskurs ett. Vi vill också utveckla vårt arbete med eleverna och deras digitala kunskaper och våra egna kunskaper vad det gäller digitala hjälpmedel.